Monday, October 31, 2011

Apa Itu Sahsiah

Maksud Sahsiah

Sahsiah bermakna peribadi atau personaliti. Ia merujuk kepada traits yang mencirikan peribadi orang berkenaan. Peribadi menggambarkan sifat personaliti individu yang membezakannya daripada orang lain. Sifat sahsiah merangkum gaya hidup, kepercayaan, harapan, nilai, motif, pemikiran, perasaan, budi pekerti, persepsi, tabiat, sikap dan watak seseorang.

Sebagai seorang pelajar kita haruslah memiliki sahsiah yang cemerlang bagi menjadikan sekolah yang terbilang.

1 comment: